RecoveryPump lymfabootsit

RecoveryPump lymfabootsit2022-12-04T19:59:16+02:00

Hinnasto

RecoveryPump lymfabootsit: 30 min 35 eur
RecoveryPump lymfabootsit muun hoidon yhteydessä: 15 eur
10x sarjakortti: 300 eur

RecoveryPump lymfabootsit

Recovery Pump lymfabootsit on markkinoiden ainoa lymfaattista kompressiota hyödyntävä palautumislaite, jonka on lääketieteellisesti todistettu nopeuttavan palautumista ja vähentävän turvotusta. RecoveryPumpin patentoitun limittäisen kennorakenteen vuoksi laitteen käyttö on tehokasta, turvallista ja kivutonta.

RecoveryPump lymfabootsit:

  • VÄHENTÄÄ turvotusta ja lihaskipua
  • PARANTAA verenkiertoa ja liikeratoja
  • NOPEUTTAA aineenvaihduntaa ja palautumista
  • HELPOTTAA lihasväsymystä ja -jäykkyyttä

Lymfajärjestelmä ja verenkierto toimivat yhdessä poistaen kuona-aineita kehosta. Toimiakseen järjestelmä vaatii
lihasten supistumista. Kautta aikain urheilijat ovat hyödyntäneet kevyttä liikuntaa saavuttaakseen vilkkaamman
aineenvaihdunnan, jonka seurauksena lihasjäykkyys ja -kivut vähenevät.
RecoveryPump® tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon passiiviselle palautumiselle (lepo). Laite simuloi aktiivisen
palautumisen kuten kävelyn vaikutuksia.
Hoito lisää laskimovirtauksen määrää kiihdyttäen näin kehon luonnollista aineenvaihduntaa.

Miten RecoveryBoots eroaa muista lymfabootseista?

Tehokkaampaa palautumista tavoiteltaessa on tärkeää, että kompressio kohdennetaan hoitoalueelle vaiheittain ja nopeissa sykleissä.

RecoveryPumpin kennojen syklinopeus (= täyttyminen ja tyhjeneminen) on markkinoiden laitteista nopein (20 sykliä / 20 min) ja kompressiotasot (20-100 mmHg) ovat markkinoiden laitteista tarkimmat ja laajimmat.

Jotkin palautumiseen käytettävistä kompressiolaitteista täyttävät ja tyhjentävät asut kenno kennolta, kun taas toiset täyttävät koko asun ennen paineen vapauttamista. Tämä toiminnallinen ero voi vaikuttaa suurestikin siihen, kuinka lihasten palautuminen tehostuu.

RecoveryPumpin kompressiojärjestelmä toimii vaiheittain. Yhden kennon täytyttyä asussa paine pysyy yllä ja seuraava kenno täyttyy. Asun kaikkien kennojen täytyttyä kompressio vapautuu koko asusta kerralla. Tämä on ainoa kompressiohoidon muoto, jonka hyödystä lihasten palautumisessa on tieteellisillä tutkimuksilla saavutettua näyttöä. RecoveryPump tuottaa 1-2 tunnin kestoisella hoidolla tulokset, joita vastaava tulos lihaksissa saavutetaan 12-48 tunnin levolla.

RecoveryPumpin järjestelmässä asujen täyttösykli on erittäin nopea, jopa 30 sekuntia tyhjästä täyteen kompressioon. Järjestelmällä maksimoidaan sekä kompression pito että syklien määrä yhdellä hoitokerralla ja saavutetaan paras lopputulos lihasten palautumisessa, kun ”pumppaava” kompressio toistuvasti laittaa hapettoman veren ja kuona-aineet liikkeelle.

Vaihtoehtoiset, ”aaltomaisella” tai ”pulssimaisella” eli peristalttisella kompressiolla toimivat järjestelmät tuottavat kompression kerrallaan lyhyinä jaksoina yhteen osaan raajasta eikä kompressiolla saavuteta riittävää tehostusta nesteiden kiertoon, jotta palautumista voitaisiin lyhyellä käytöllä nopeuttaa. Peristalttiseen kompressioon perustuvat järjestelmät vaativat huomattavasti pidemmän, useamman tunnin mittaisen hoitojakson saavuttaakseen saman lopputuloksen, joka RecoveryPumpin vaiheittaisella kompressiolla saavutetaan 1 tunnissa.

Hinnasto

RecoveryPump lymfabootsit: 30 min 30 eur
RecoveryPump lymfabootsit muun hoidon yhteydessä: 15 eur
Go to Top